CARDIO PRAXIS

Proiecte derulate

Proiecte derulate de Cardio Praxis

„CONSTRUIRE CLINICA MEDICALA, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 240/23.06.2017”

CARDIO-PRAXIS SRL cu sediul în Municipiul Iasi, România, Str. SPITAL PASCANU nr. 28, judetul Iasi, cod postaI 700374, România, a derulat începând cu data de 05.02.2019 proiectul „CONSTRUIRE CLINICA MEDICALA, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 240/23.06.2017„, cod SMIS 116072, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 2 – îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management a POR 2014- 2020 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020.
Valoarea totală a proiectului a fost de 7.796.974,06 lei.
Inforegio.ro
Finanțarea nerambursabilă a fost de 4.509.826,27 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 3.833.352,34 lei.
Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare fiind de 49 luni. Perioada de implementare totală a proiectului a fost de 74 luni, respectiv între data de 1-01-2017 si data de 28-02-2023.
Obiectivul general al proiectului a constat în cresterea competitivitatii CARDIO-PRAXIS SRL pe piata regionala de servicii medicale in domeniul cardiovascular, prin valorificarea potentialului oferit de construirea unei noi cladiri cu destinatia clinica medicala, eficienta energetic, accesibilizata si corespunzator dotata pentru prestarea serviciilor medicale cardiovasculare.
Rezultatele proiectului au fost: 1. clinica medicala cu profil cardiovascular, moderna si inovativa, construita si accesibilizata pentru persoane cu dizabilitati si mai eficienta energetic, dotata cu echipamente medicale si mobilier specific, sistem fotovoltaic pentru economisire energie si un activ necorporal inovativ; 2. Sistem de management al calitatii certificat in concordanta cu un standard recunoscut in domeniu; 3. Internationalizarea clinicii, prin participare ca expozant la 1 targ/expozitie internationala de profil, in afara Romaniei
Impactul pozitiv al investiției la nivelul municipiului Iasi și regiunii Nord Est este reprezentat de creșterea calității serviciilor medicale pentru populație și crearea de locuri de muncă.

DATE DE CONTACT

Date de contact: CARDIO-PRAXIS SRL Municipiul Iasi, România, Str. SPITAL PASCANU nr. 28, si punct de lucru in Str. Pacurari, nr.87, județul Iasi, România, Telefon: 0741934690, Fax 0232708333, Adresa e-mail: office@cardio-praxis.ro
Pagina Web: www.cardio-praxis.ro , Persoana de contact ANCA-NICOLETA ROTAR, administrator.
Fonduri Inforegio - Cardio Praxis